Fitness, bedrijfsfiets of een iPad van de zaak, wie wil dat nou niet? Waar uw werkgever voorheen veel moest regelen en de aankoop tot in de puntjes moest verantwoorden richting de Belastingdienst, is dit met de nieuwe werkkostenregeling allemaal een stuk simpeler geworden!

Binnen de WKR kunnen werkgevers hun personeelsleden tot 1,2% van de brutoloonsom gebruik laten maken van een aantal onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Zoals een abonnement op een fitnessclub, een fiets of een iPad van de zaak. En waar de werkgever voorheen veel moest regelen en de aankoop tot in de puntjes moest verantwoorden richting de Belasting- dienst, is dit met de WKR allemaal een stuk simpeler geworden.

En zo maken we het leuker
Maar het kan ook leuker: WKR Nederland heeft bijvoorbeeld een selectie gemaakt van fitnessketens waar uw personeel bijzonder voordelig terecht kan. En ook als het gaat om bedrijfsfietsen, laptops of tablets, kunnen wij dankzij onze inkoopkracht een extra voordeel voor u en uw werknemer realiseren.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

Contact